Verwerkers en exporteurs

Verwerkers en exporteurs van AEEA bent u wanneer u afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als verwerker heeft u de volgende verplichtingen:

  • Zorgen voor passende verwerking van alle gescheiden ingezamelde afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Dit volgens de best beschikbare technieken bij nuttige toepassing.
  • Verwerkers moeten elk jaar voor 1 mei de door hen, in het voorafgaande kalenderjaar, verwerkte hoeveelheden melden bij het Nationaal (W)EEE Register.

Passende verwerking betekent:

  • naleving van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de EU richtlijn), en
  • behalen streefcijfers voor nuttige toepassing, (bijlage V van de EU richtlijn).
  • verwerking volgens het Cenelec Treatment

Verwerkers moeten de verwerking uit voeren volgens Cenelec. Dit omdat dit duidelijk maakt dat de verwerking gebeurt volgens de vereisten van de Europese richtlijn, en het geeft ook een gelijk speelveld voor de be- en verwerkers. Sinds 1 juli 2015 is een certificering volgens het Cenelec Treatment voor verwerkers verplicht gesteld.

Voor inzameling, vervoer en verwerking van koel- en vriesapparatuur geldt overigens NEN-EN 50574 en:2012 in plaats van WEEELABEX.Cenelec Treatment.

Let op: momenteel is er een overgang naar Cenelec. De WEEELABEX-organisatie blijft bestaan en is inmiddels geaccrediteerd om Cenelec audits te doen. Verwerkers die voldoen aan de vereisten na een audit, krijgen nu automatisch een Cenelec certificaat. Als een bedrijf na 2 jaar een audit krijgt voor verlenging van het WEEELABEX certificaat, dan ontvangt het een Cenelec certificaat (wanneer het aan de norm voldoet). Cenelec bestaat uit meerdere (Engelstalige) normen binnen EN 50624.

 

Registreren

Verwerkers (en exporteurs) die Nederlands AEEA verwerken, kunnen zich via dit webformulier registreren.

 

Traject afgifteplicht

Op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben de gezamenlijke producentenorganisaties een Plan van Aanpak (PvA65%) opgesteld, gericht op de verhoging van het inzamelpercentage Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). De huidige inzameldoelstelling is 65%.

In het kader van de uitvoering van het PvA65% staat een aantal initiatieven en activiteiten in 2020 en 2021 gepland. Onder andere de invoering van de afgifteplicht. De afgifteplicht wordt opgelegd aan de eerste ontvangers, dat wil zeggen de partijen die afgedankte apparaten ontvangen uit handen van consument of professionele gebruiker. Zij worden daarmee verplicht om de ontvangen AEEA af te geven aan Cenelec-gecertificeerde verwerkers, al of niet via een producentenorganisatie en/of uitvoeringsorganisatie.

 

Rapportage

Verwerkers (en exporteurs) van AEEA zijn wettelijk verplicht om elk jaar voor 1 mei over het hele voorgaande jaar te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Het opgave formulier krijgt u te zien als u hier inlogt. U krijgt automatisch een login en wachtwoord nadat u zich heeft aangemeld via het webformulier.

 

Meldpunt (niet aangemelde) verwerkers

Kent u een partij die volgens u verwerker van AEEA is en die niet voorkomt in de lijst met aangemelde verwerkers (zie link in oranje kader rechtsboven)? U kunt deze partij melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna uw mailadres en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin u de melding toelicht.

Geregistreerde verwerkers en exporteurs

Klik hier voor het actuele overzicht met verwerkers/exporteurs die zich hebben aangemeld. Controle en handhaving op Cenelec certificering wordt uitgevoerd door ILT.

In de tabel staat WX voor Cenelec gecertificeerd; een X betekent dat de status voor Cenelec onbekend is.