Verwerkers en exporteurs

Verwerkers (en exporteurs) van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) zijn wettelijk verplicht te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Zie FAQ vraag 2 of raadpleeg de Helpdesk Afvalbeheer (afvalbeheer@rws.nl / 088 7977102: 9:00 – 12:00) als u wilt weten of u een verwerker (of exporteur) van AEEA bent. Indien u een verwerkingscontract heeft met één van onderstaande collectieve inzamelsystemen wilt u dan contact met hen opnemen en de door het collectief gerapporteerde inzameling van AEEA en de door u verwerkte AEEA op elkaar willen afstemmen?

 

Collectieve inzamelsystemen

PV Cycle
Stichting RTA
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland
Wecycle
WEEE Nederland

 

Aanmelding

Het register neemt zelf contact op met de collectieve inzamelsystemen voor een effectieve rapportage van het door hen ingezamelde (en eventueel geëxporteerde) AEEA. Verwerkers (en exporteurs) die Nederlands AEEA verwerken , kunnen zich via dit webformulier aanmelden.

 

Rapportage

Verwerkers (en exporteurs) van AEEA zijn wettelijk verplicht om elk jaar voor 1 mei over het hele voorgaande jaar te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Het opgave formulier krijgt u te zien als u hier inlogt. U krijgt automatisch een login en wachtwoord nadat u zich heeft aangemeld via het webformulier.

 

Meldpunt (niet aangemelde) verwerkers

Kent u een partij die volgens u verwerker van AEEA is en die niet voorkomt in de lijst met aangemelde verwerkers (zie link in oranje kader rechtsboven)? U kunt deze partij melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna uw mailadres en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin u de melding toelicht.

 

 

Geregistreerde verwerkers en exporteurs

Klik hier voor het actuele overzicht met verwerkers/exporteurs die zich hebben aangemeld. Controle en handhaving op WEEELABEX certificering wordt uitgevoerd door ILT.

In de tabel staat WX voor WEEELABEX gecertificeerd; een X betekent dat de status voor WEEELABEX onbekend is.