Rapporteren

Producenten, importeurs en exporteurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen en verwerkers van e-waste zijn wettelijk verplicht de hoeveelheden elektrische apparaten en energiezuinige lampen te rapporteren die zij op de markt hebben gezet/geëxporteerd c.q. hebben ingezameld en verwerkt.

Rapporteren over 2013

Producenten, importeurs en exporteurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn wettelijk verplicht om vóór 1 mei 2014 over het jaar 2013 opgave te doen bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Dit betreft de zogenoemde 'Mededeling' en gaat over de periode 1 januari 2013 t/m 13 februari 2014. Klik hier voor meer informatie (u verlaat deze website).

 

Rapporteren over 2014

Producenten, importeurs en exporteurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen zijn wettelijk verplicht om vóór 1 mei 2015 over het jaar 2014 opgave te doen bij het Nationaal (W)EEE Register. Dit geldt ook voor verwerkers van e-waste met dien verstande dat zij de hoeveelheden e-waste moeten opgeven, die niet reeds worden gerapporteerd door collectieve inzamelsystemen of individuele producenten/importeurs. Het betreft de periode 14 februari t/m 31 december 2014.


Producenten en importeurs die deelnemen aan een collectief inzamelsysteem (PV Cycle, RTA, Wecycle, WEEE Nederland), hoeven niet te rapporteren aan het register. Het betreffende collectief geeft hun rapportage door aan het Nationaal (W)EEE Register.

Het Nationaal (W)EEE Register is door de overheid aangewezen om de Regeling AEEA uit te voeren. Deze komt voort uit de Europese richtlijn (de zogenoemde 'WEEE Directive').