Rapportage

Zie onder de resultaten over het jaar 2015, 2016 en 2017. Deze cijfers betreffen het totaal van de ingediende rapportages aan het register die de basis zijn geweest voor de rapportage aan de overheid. Onderaan kunt u de rapportages aan de overheid en de twee lijsten met rapporterende producenten en verwerkers downloaden. Onder de tabellen zijn een aantal termen toegelicht.

OVERZICHT RESULTATEN

 Incl. PV panelenExcl. PV panelen
  2015 [ton] 2016 [ton] 2017 [ton] 2015 [ton] 2016 [ton] 2017 [ton]
Op de markt gezet (EEE) 342.762 371.592 417.362 315.265 337.920 354.092
Ingezameld & verwerkt (WEEE) 145.152 154.675 166.187 145.147 154.612 166.168
INZAMELRESULTAAT n.v.t. 45% 44% n.v.t. 48% 49%

 

OP DE MARKT GEZET (EEE)

 EEE 2015 (ton)EEE 2016 (ton)EEE 2017 (ton)
Op de markt gezet individuele producenten 6.479 7.035 10.708
Op de markt gezet collectieve inzamelsystemen 336.283 364.557 406.654
Totaal 342.762 371.592 417.362

  

OP DE MARKT GEZET (EEE)

WEEE-categorie nr. en (W)EEE Register CategorieEEE
2015 [ton]
EEE
2016 [ton]
EEE
2017 [ton]
1 Grote apparaten - gekoeld huishoudelijk 44.233 45.245 39.509
1 Grote apparaten - gekoeld professioneel 3.409 4.739 6.063
1 Grote apparaten - ongekoeld huishoudelijk 117.346  128.076  138.273 
1 Grote apparaten - ongekoeld professioneel 1.702 2.643 3.752
2 Kleine huishoudelijke apparaten 34.453 36.689 37.559
3 IT- en telecom apparatuur - beeldbuizen - - -
3 IT- en telecom apparatuur - flatpanels 6.703 7.914 8.515
3 IT- en telecom apparatuur - overig huishoudelijk 32.179 31.591 28.520
3 IT- en telecom apparatuur - overig professioneel 12.621 13.992 15.245
4 Consumentenapparatuur - beeldbuizen - - -
4 Consumentenapparatuur - flatpanels 11.188 11.179 11.151
4 Consumentenapparatuur - overig 11.220 11.704 11.556
4 Consumentenapparatuur - PV panelen 27.496 33.672 63.270
5 Verlichting - armaturen professioneel 10.871 10.828 12.572
5 Verlichting - energiezuinige lampen huishoudelijk 1.359 1.567 1.909
5 Verlichting - energiezuinige lampen professioneel 2.800 2.556 2.579
6 Elektr(on)isch gereedschap 14.762 17.221 21.142
7 Speelgoed, sport- en ontspanningsapparatuur 3.544 4.216 6.393
8 Medische hulpmiddelen 1.205 1.322 1.512
9 Meet- en controle-instrumenten 2.900 3.931 5.287
10 Automaten - gekoeld 528 513 612
10 Automaten - ongekoeld 2.244 1.994 1.944
Totaal 342.762 371.592 417.362

  

INGEZAMELD (WEEE)

 WEEE 2015 (ton)WEEE 2016 (ton)WEEE 2017 (ton)
Inzameling individuele producenten 1.978 2.102 1.341
Inzameling collectieve inzamelsystemen 120.523 130.197 136.762
Inzameling verwerkers 23.862 27.591 32.671
Totaal 146.363 159.890 170.774

 

VERWERKT (WEEE)

..

WEEE-categorie nr. en (W)EEE Register CategorieWEEE
2015 [ton]
WEEE
2016 [ton]
WEEE
2017 [ton]
1 Grote apparaten - gekoeld huishoudelijk 25.238 27.162 27.466
1 Grote apparaten - gekoeld professioneel 545  820  1.006
1 Grote apparaten - ongekoeld huishoudelijk 41.021  48.170  56.776 
1 Grote apparaten - ongekoeld professioneel 421 121 251
2 Kleine huishoudelijke apparaten 12.968 13.352 20.486
3 IT- en telecom apparatuur - beeldbuizen 2.155 1.753 1.409
3 IT- en telecom apparatuur - flatpanels 1.315 1.520 1.658
3 IT- en telecom apparatuur - overig huishoudelijk 19.406 19.932 18.259
3 IT- en telecom apparatuur - overig professioneel 5.980 5.070 6.478
4 Consumentenapparatuur - beeldbuizen 16.015 13.837 11.172
4 Consumentenapparatuur - flatpanels 1.187 1.730 2.376
4 Consumentenapparatuur - overig 9.218 9.426 7.595
4 Consumentenapparatuur - PV panelen 6 64 20
5 Verlichting - armaturen professioneel 2.074 2.234 2.819
5 Verlichting - energiezuinige lampen huishoudelijk 94 116 91
5 Verlichting - energiezuinige lampen professioneel 1.642 1.677 1.682
6 Elektr(on)isch gereedschap 2.834 2.743 3.210
7 Speelgoed, sport- en ontspanningsapparatuur 887 1.027 845
8 Medische hulpmiddelen 651 305 258
9 Meet- en controle-instrumenten 534 2.412 1.414
10 Automaten - gekoeld 342 430 540
10 Automaten - ongekoeld 620 773 378
Totaal 145.152 154.675 166.187

 

VERWERKT (WEEE)

 WEEE 2015 (ton)WEEE 2016 (ton)WEEE 2017 (ton)
Verwerkt in Nederland 78% 84% 89%
Verwerkt in ander EU land 22% 16% 11%
Hergebruik 82% 81% 84%
Nuttige toepassing 96% 96% 96%

  

EEE op de Nederlandse markt gezette elektrische apparaten en energiezuinige lampen.
WEEE afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen uit Nederland.
Inzamelresultaat De hoeveelheid WEEE van jaar X gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid EEE van de jaren X, X-1 en X-2.
Collectief inzamelsysteem collectief van producenten van EEE dat de verantwoordelijkheid van de Regeling AEEA gezamenlijk invult door een inzamelsysteem als uitvoeringsorganisatie aan te wijzen.

Rapportage overheid 2017

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2017.

Lijst met producenten 2017

Klik hier voor het overzicht met producenten die hebben gerapporteerd over het jaar 2017.

Lijst met verwerkers 2017

Klik hier voor het overzicht met verwerkers die hebben gerapporteerd over het jaar 2017.

Resumerende rapportage overheid 2016

Klik hier voor de resumerende rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2016

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2015

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (1e herziening) over het jaar 2015.