Rapportage

Op deze pagina zijn de jaarlijkse rapportages aan de overheid te downloaden. Het Nationaal (W)EEEE Register rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2020 is over rapportagejaar 2019 voor 1 september gerapporteerd, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden rondom de Corona-crisis.

 

Rapportage overheid 2019

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2019. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van een onderbouwde raming voor export hergebruik, welke het resultaat is van het rapport Monitoring Export for Reuse in the Netherlands.

Rapportage overheid 2018

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2018.

Rapportage overheid 2017

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2017.

Resumerende rapportage overheid 2016

Klik hier voor de resumerende rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2016

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2015

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (1e herziening) over het jaar 2015.

Formele rapportage overheid 2014

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (2e herziening) over het jaar 2014.