Rapportage

Het Nationaal (W)EEE Register verzorgt de inrichting en het beheer van een register voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur in Nederland. Het register is door de overheid aangewezen deze taken te verrichten, in het kader van de Regeling AEEA. Deze regeling komt voort uit de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (de zogenoemde ‘WEEE-Directive’).

Het register verzamelt en aggregeert gegevens en ontsluit deze, met als doelen rapportage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voorbereiding van de handhaving door Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het register geeft inzicht in

  • de hoeveelheid elektrische apparaten, energiezuinige lampen en armaturen die op de Nederlandse markt (EEA) wordt gezet;
  • de hoeveelheid verwerkte afgedankte elektrische apparaten, energiezuinige lampen en armaturen (AEEA);
  • en het materiaal hergebruik van het AEEA.

Het Nationaal (W)EEE Register is een onafhankelijke stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59915706. Het register werkt volgens de waarden betrouwbaar, neutraal, rolvast en professioneel. Het register wordt gefinancierd door de producenten.

Op deze pagina zijn de jaarlijkse rapportages aan de overheid te downloaden. Het Nationaal (W)EEEE Register rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2020 is over rapportagejaar 2019 voor 1 september gerapporteerd, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden rondom de Corona-crisis.

Rapportage overheid 2021

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2021. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van een geüpdatete versie van de onderbouwde raming voor export hergebruik, welke het resultaat is van een update van enkele uitkomsten uit het rapport Monitoring Export for Reuse in the Netherlands.

Rapportage overheid 2020

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2020. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van een geüpdatete versie van de onderbouwde raming voor export hergebruik, welke het resultaat is van een update van enkele uitkomsten uit het rapport Monitoring Export for Reuse in the Netherlands.

Rapportage overheid 2019

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2019. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van een onderbouwde raming voor export hergebruik, welke het resultaat is van het rapport Monitoring Export for Reuse in the Netherlands.

Rapportage overheid 2018

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2018.

Rapportage overheid 2017

Klik hier voor de rapportage aan de overheid over het jaar 2017.

Resumerende rapportage overheid 2016

Klik hier voor de resumerende rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2016

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2015

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (1e herziening) over het jaar 2015.

Formele rapportage overheid 2014

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (2e herziening) over het jaar 2014.

Monitoringsberaad

De inzameling van AEEA zijn veel partijen bij betrokken. Naast producenten en verwerkers zijn dit inzamelbedrijven, (gemeentelijke) milieustraten en de detailhandel. Daarom is in onderling overleg afgesproken een monitoringsberaad op te richten. Het monitoringsberaad beoordeelt en adviseert over zaken als het realiseren van de inzameldoelstelling van de richtlijn, onderzoek, kwantitatieve analyses, rapportage aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie. Deelnemers aan het monitoringsberaad zijn bovengenoemde betrokken partijen.

 Het Monitoringsberaad is geëindigd per 31-12-2020

 

Vertrouwelijkheid

Het Nationaal (W)EEE Register zorgt ervoor dat de gerapporteerde hoeveelheden van producenten en verwerkers vertrouwelijk behandeld worden. Het register publiceert en rapporteert geaggregeerde gegevens aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast heeft Inspectie Leefomgeving en Transport inzicht in de database met individuele data. Sommige data van producenten (naam en KvK nummer) worden gepubliceerd zodat voor iedereen zichtbaar is wie zich heeft geregistreerd. Eén van de redenen voor publicatie is om freeriders te kunnen opsporen.

 

Jaarrekeningen

De stichting Nationaal (W)EEE Register publiceert de jaarrekening, nadat deze is goedgekeurd door een gecertificeerd accountantskantoor.

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019