Over het register

Het Nationaal (W)EEE Register verzorgt de inrichting en het beheer van een register voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur in Nederland. Het register is door de overheid aangewezen deze taken te verrichten, in het kader van de Regeling AEEA. Deze regeling komt voort uit de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (de zogenoemde ‘WEEE-Directive’).

Het register verzamelt en aggregeert gegevens en ontsluit deze, met als doelen rapportage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voorbereiding van de handhaving door Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het register geeft inzicht in de hoeveelheid elektrische apparaten en energiezuinige lampen die op de Nederlandse markt (EEE) wordt gezet, de hoeveelheid verwerkte afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE) en het materiaal hergebruik van het WEEE.

Het Nationaal (W)EEE Register is een onafhankelijke stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59915706. Het register werkt volgens de waarden betrouwbaar, neutraal, rolvast en professioneel. Het register wordt gefinancierd door de producenten.

 

Monitoringsberaad

Bij de inzameling van WEEE zijn veel partijen bij betrokken. Naast producenten en verwerkers zijn dit inzamelbedrijven, (gemeentelijke) milieustraten en de detailhandel. Daarom is in onderling overleg afgesproken een monitoringsberaad op te richten. Het monitoringsberaad beoordeelt en adviseert over zaken als het realiseren van de inzameldoelstelling van de richtlijn, onderzoek, kwantitatieve analyses, rapportage aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Europese Commissie. Deelnemers aan het monitoringsberaad zijn bovengenoemde betrokken partijen.

 

Vertrouwelijkheid

Het Nationaal (W)EEE Register zorgt ervoor dat de gerapporteerde hoeveelheden van producenten en verwerkers vertrouwelijk behandeld worden. Het register publiceert en rapporteert geaggregeerde gegevens aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast heeft Inspectie Leefomgeving en Transport inzicht in de database met individuele data. Sommige data van producenten (naam en KvK nummer) worden gepubliceerd zodat voor iedereen zichtbaar is wie zich heeft geregistreerd. Eén van de redenen voor publicatie is om freeriders te kunnen opsporen.

 

Contact

Voor contactgegevens klik hier.

Vragen over de WEEE Richtlijn?

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de WEEE-Richtlijn anders dan in de FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.

Jaarrekeningen

De stichting Nationaal (W)EEE Register publiceert de jaarrekening, nadat deze is goedgekeurd door een gecertificeerde accountantskantoor.

> Jaarrekening 2015
> Jaarrekening 2016
> Jaarrekening 2017