Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer. In overleg met dit loket heeft het register de volgende FAQ opgesteld.

 

1. Ben ik een producent en moet ik mij registeren?

 

Ja, als producent van AEEA moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Webshops vallen ook onder deze definitie. Voor retailers en importeurs geldt de volgende vuistregel: Indien op de factuur van de leverancier van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) een BTW-nultarief of een buitenlands BTW tarief staat, dan bent u de producent. Indien u reeds aangesloten bent bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem dat hoeft u niets te doen: zij verzorgen de registratie en de rapportage voor u.

 

2. Ben ik een verwerker en moet ik mij registreren?

 

Ja, als verwerker of exporteur van AEEA moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die moet rapporteren over inzameling en (materiaal)hergebruik. AEEA dat door collectief inzamelsysteem in Nederland is ingezameld en bij u wordt verwerkt, hoeft niet gerapporteerd te worden: dat doet de het collectieve inzamelsysteem. Ook voorraden elektronica (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

  

3. Ben ik een exporteur EEA voor hergebruik en moet ik mij registreren?

 

Indien u bedrijfsmatig EEA inzamelt en deze voor hergebruik in het buitenland exporteert, bent u per 1 januari 2021 verplicht zich te registreren bij het Nationaal (W)EEE Register (NWR) als Exporteur EEA voor hergebruik. Tevens bent u vanaf 2021 verplicht om te rapporteren over de aantallen en hoeveelheden voor hergebruik geëxporteerde EEA. De eerste rapportage, over export in kalenderjaar 2021, zal in 2022 (vóór 1 mei) door partijen moeten worden ingediend. Meer informatie over deze nieuwe verplichting vindt u terug in de leaflet van Rijkswaterstaat op de pagina documenten. Registreren als exporteur EEA voor hergebruik kan op de pagina voor exporteur EEA voor hergebruik.

Producenten en importeurs die EEA als eerste in Nederland op de markt brengen dragen de Producentenverantwoordelijkheid en daarom tevens de kosten van registratie- en rapportage die hiervoor door het NWR gemaakt worden. Als exporteur voor hergebruik hoeft u dus geen lidmaatschapskosten af te dragen of bijdrage te betalen.

 

4. Wat kost registratie?

 

Voor verwerkers is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Het maximale tarief van het Register is €175,- per jaar. Het tarief voor rapportagejaar 2021 is vastgesteld op €100,- per producent per jaar; het tarief voor rapportagejaar 2022 wordt binnenkort bekend gemaakt. Voor producenten die zich aangesloten hebben bij een collectief, worden de kosten gedragen en verrekend door het collectief.

 

5. Welke apparaten vallen onder de WEEE Richtlijn?

 

Raadpleeg hiervoor de Handreiking reikwijdte. Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten’ zoals in de WEEE Richtlijn wordt benoemd in artikel 1.f. Een paar specifieke apparaten worden behandeld in hoofdstuk 3 van de Europese Veelgestelde vragen WEEE Directive.
Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.
Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling valt.

 

6. Hoe kan een Nederlandse producent aan zijn verplichtingen voldoen?

 

Een producent van elektrische en elektronische apparaten dient zich met uitzondering van Lampen aan te sluiten bij Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN). Producenten van Lampen dienen zich tot en met 31 december 2022 aan te sluiten bij de Stichting LightRec.

In de praktijk betekent aansluiting, registratie en afdracht aan deze collectieven dat de producent betaalt aan het collectief voor een systeem van inzameling en verwerking. Het collectief doet ook de registratie bij het Nationaal (W)EEE Register namens deze producent.

 

7. Authorized representative voor buitenlandse producenten.

 

Een producent kan een rechtspersoon in Nederland machtigen tot authorized representative (artikel 21 van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn) om namens hem te voldoen aan de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen. Dat houdt in: de registratie uitvoeren,het aangeven hoe hij aan zijn inzamelverplichting voldoet en de jaarlijkse rapportage. Vanaf dat moment is de authorized representative verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de producent. De authorized representative kan zich aansluiten bij Stichting OPEN.

 

8. Welke verplichtingen hebben verwerkers?

 

Bent u een verwerker van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA), dan heeft u de volgende verplichtingen:
- Zorgen voor passende verwerking van al het gescheiden ingezamelde AEEA volgens de best beschikbare technieken. Passende verwerking betekent:
* naleving van scheidingseisen voor inrichtingen die inzamelen/verwerken (bijlage VII van de WEEE Directive)
* behalen streefcijfers voor nuttige toepassing, (bijlage V van de WEEE Directive).
* verwerking volgens het Cenelec standaard verwerking
- Rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register elk jaar voor 1 mei de door u in het voorafgaande kalenderjaar verwerkte hoeveelheid AEEA en de daarbij behaalde streefcijfers voor (materiaal)hergebruik en nuttige toepassing.


9. Invoering wijzigingen rapportagecategorieën (A)EEA.

 

Vanaf 15 augustus 2018 zijn de wijzigingen met betrekking tot de reikwijdte (scope) in de Regeling AEEA van kracht. Extra producten zijn onder de scope van de Regeling komen te vallen.

Voorheen vielen producten, die voor hun primaire functie niet afhankelijk zijn van elektriciteit, buiten de scope van de Regeling. Per 15 augustus 2018 vallen alle producten met een elektrische functie binnen de scope, tenzij het product onder een uitzondering in de Regeling valt.

 

Vragen over de WEEE Richtlijn?

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de WEEE-Richtlijn anders dan in de FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.