Exporteurs voor hergebruik EEA

Exporteurs van EEA voor hergebruik bent u wanneer u bedrijfsmatig EEA inzamelt en deze voor hergebruik in het buitenland exporteert. U bent per 1 januari 2021 wettelijk verplicht u bij het Nationaal (W)EEE Register (NWR) te registreren en jaarlijks aan het NWR te rapporteren over wat er is geëxporteerd voor hergebruik. Meer informatie over deze nieuwe verplichting vindt u in de leaflet van Rijkswaterstaat op de pagina documenten.

 

Waarom deze wijzigingsregeling?

Registratie over export EEA voor hergebruik is belangrijk om een sluitende rapportage van productie, import en exportstromen (A)EEA te kunnen bewerkstelligen en op deze wijze de basis voor de inzameldoelstelling van 65% te kunnen scherpstellen. Immers EEA dat wordt geëxporteerd voor hergebruik, is niet meer in Nederland beschikbaar voor inzameling en recycling. Daarnaast wordt door beter inzicht in legale export van EEA, handhaving van export van illegale AEEA vereenvoudigd.

 

Registratie

Registreren bij het Register kan eenvoudig via dit webformulier.

Wanneer u reeds bent ingeschreven als producent/importeur of als verwerker hoeft u niets te doen. U wordt vanzelf via de registratie gevraagd om uw rapportage uit te breiden met de hoeveelheden export voor hergebruik. Via het huidige rapportageformulier bent u gewend om deze gegevens als onderdeel van de pilot reeds aan het NWR te rapporteren.

 

Rapportage

Exporteurs van EEA hergebruik zijn wettelijk verplicht om elk jaar vóór 1 mei over het hele voorgaande jaar te rapporteren aan het NWR. Het opgave formulier krijgt u te zien als u hier inlogt. U krijgt automatisch een login en wachtwoord nadat u zich heeft geregistreerd. De eerste rapportage, over export in kalenderjaar 2021, zal in 2022 moeten worden ingediend.

 

Kosten

Producenten en importeurs die EEA als eerste in Nederland op de markt brengen dragen de Producentenverantwoordelijkheid en daarom tevens de kosten van registratie- en rapportage die hiervoor door het NWR gemaakt worden. Als exporteur voor hergebruik hoeft u dus geen lidmaatschapskosten af te dragen of bijdrage te betalen.

 

Meldpunt (niet geregistreerde) exporteurs

Kent u een partij die volgens u een exporteur voor hergebruik is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde producenten (zie link in oranje kader rechtsboven)? Dan kunt u deze partij melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna uw mailadres op en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin u de melding toelicht.

 

Vragen over de WEEE richtlijn?

Het register beantwoordt geen inhoudelijke vragen over de WEEE-Richtlijn anders dan in de FAQ. De overheid heeft hiervoor een gespecialiseerd loket; de Helpdesk Afvalbeheer.

Geregistreerde exporteurs voor hergebruik

Klik hier voor het actuele overzicht met exporteurs voor hergebruik die zich hebben aangemeld.