Welkom bij het Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (hierna: het register) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Het register wordt gefinancierd door de producenten en importeurs (hierna: producenten) van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEA). De opdrachtgever van het register is de overheid. Bij het register registeren en rapporteren producenten van EEA en verwerkers van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA). 

Het Register rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (heden: Infrastructuur en Waterstaat) over het vorige kalenderjaar, ten minste:

  • de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur;
  • de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur, en
  • de resultaten met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing als bedoeld in bijlage V van richtlijn nr. 2012/19/EU

 

Ben ik een producent en moet ik mij registeren?

Ja, als producent van EEA moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Webshops vallen ook onder deze definitie. Voor retailers en importeurs geldt de volgende vuistregel: Indien op de factuur van de leverancier van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEA) een BTW-nultarief of een buitenlands BTW tarief staat, dan bent u de producent. Indien u reeds aangesloten bent bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem dat hoeft u niets te doen: zij verzorgen de registratie en de rapportage voor u. Producenten die individueel hun verplichtingen uit de WEEE-Richtlijn invullen, kunnen zich registreren op de pagina voor producenten.

 

Ben ik een verwerker en moet ik mij registreren?

Ja, als verwerker of exporteur van AEEA moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die moet rapporteren over inzameling en (materiaal)hergebruik. AEEA dat door een individuele producent of een collectief inzamelsysteem in Nederland is ingezameld en bij u wordt verwerkt, hoeft niet gerapporteerd te worden: dat doet de producent of het collectieve inzamelsysteem. Ook voorraden elektronica (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

 

Wat kost registratie?

Voor verwerkers is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Individueel geregistreerde producenten ontvangen een factuur van het Register van maximaal €175,- per jaar. Het tarief voor rapportagejaar 2019 is vastgesteld op €100,- per producent per jaar; het tarief voor rapportagejaar 2020 wordt binnenkort bekend gemaakt. Voor producenten die zich aangesloten hebben bij een collectief, worden de kosten gedragen en verrekend door het collectief.

 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veel gestelde vragen.Inloggen

Log hier in als producent, verwerker of collectief om uw registratie gegevens aan te passen. 

Om een login en wachtwoord aan te maken, registreert u zich via de pagina voor producenten of de pagina voor verwerkers of de pagina voor exporteurs voor hergebruik

Publicatie rapportage 2019

Op 17 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de rapportage van het Nationaal (W)EEE Register over de hoeveelheden op de markt gebrachte en verwerkte (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur in het kalenderjaar 2019, aangeboden aan het Monitoringsberaad.

Het inzamelingspercentage voor 2019 komt uit op 48% waarmee helaas niet voldaan wordt aan het voorgeschreven inzameldoel van 65%, ondanks de inspanningen die zijn geleverd in de uitvoering van het Plan van Aanpak 65%.

De staatssecretaris heeft het Monitoringsberaad verzocht om op korte termijn aan te geven welke stappen en maatregelen de partijen in het Monitoringsberaad zullen nemen om alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen aan het wettelijke inzameldoel.

De formele rapportage is hier te downloaden.