Welkom bij het Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (hierna: het register) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Bij het register registeren en rapporteren producenten van EEA en verwerkers van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA).  Het register wordt gefinancierd door de producenten en importeurs (hierna: producenten) van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEA). De opdrachtgever van het register is de overheid.

Het Register rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (heden: Infrastructuur en Waterstaat) over het vorige kalenderjaar, ten minste:

  • de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur;
  • de totale hoeveelheid verwerkte elektrische en elektronische apparatuur, en
  • de resultaten met betrekking tot het behalen van de streefcijfers voor nuttige toepassing als bedoeld in bijlage V van richtlijn nr. 2012/19/EU

 

Ben ik een producent en moet ik mij registeren?

 Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag door naar de pagina voor producenten.

 

Ben ik een verwerker en moet ik mij registreren?

Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag door naar de pagina voor verwerkers.

 

Ben ik een exporteur EEA voor hergebruik en moet ik mij registreren?

Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij u graag door naar de pagina voor exporteurs voor hergebruik.

 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veel gestelde vragen.

 

Definities

EEA: Elektrische en Elektronische Apparatuur
AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
NWR: Het Nationaal (W)EEE Register
ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport
RWS: RijkswaterstaatInloggen

Log hier in als producent, verwerker of collectief om uw registratie gegevens aan te passen. 

Om een login en wachtwoord aan te maken, registreert u zich via de pagina voor verwerkers of de pagina voor exporteurs voor hergebruik

Vragenlijst Wastepoint Afvalbeheer

Vragenlijst registratieplicht

Vanaf 2021 zijn exporteurs voor hergebruik registratie- en rapportageplichtig aan Het Nationaal (W)EEE Register (hierna: het register). Om te zorgen dat bedrijven op een goede manier kunnen voldoen aan de (nieuwe) rapportageplicht wordt uw organisatie mogelijk benaderd door Wastepoint Afvalbeheer. Deze partij is door het register ingeschakeld om onder andere middels een vragenlijst (enquête) voor u duidelijkheid te verschaffen over uw (mogelijke) registratieplicht bij het register.

Het register is door de Rijksoverheid op grond van de Regeling AEEA aangewezen om de (afgedankte) elektrische en elektronische registratie jaarlijks te actualiseren, en daarover te rapporteren. Nadere informatie over het register treft u aan op onze website.

Wastepoint Afvalbeheer assisteert het register de komende periode met het informeren van bedrijven (waaronder ketenpartners en producenten) over hun registratie- en rapportageplicht op grond van de Regeling AEEA.

Registratieplicht export EEA voor hergebruik

Exporteurs EEA voor hergebruik

Indien u bedrijfsmatig EEA inzamelt en deze voor hergebruik in het buitenland exporteert, bent u per 1 januari 2021 verplicht zich te registreren bij het Nationaal (W)EEE Register (NWR) als Exporteur EEA voor hergebruik. Tevens bent u vanaf 2021 verplicht om te rapporteren over de aantallen en hoeveelheden voor hergebruik geëxporteerde EEA. De eerste rapportage, over export in kalenderjaar 2021, zal in 2022 (uiterlijk 1 mei) door partijen moeten worden ingediend.

Waarom deze nieuwe regeling?

Registratie over export EEA voor hergebruik is belangrijk om een sluitende rapportage van productie, import en exportstromen (A)EEA te kunnen bewerkstelligen en op deze wijze de basis voor de inzameldoelstelling van 65% te kunnen scherpstellen. Immers EEA dat wordt geëxporteerd voor hergebruik, is niet meer in Nederland beschikbaar voor inzameling en recycling. Daarnaast wordt door beter inzicht in legale export van EEA, handhaving van export van illegale AEEA vereenvoudigd.

Registratie

Registreren bij het Register kan eenvoudig via dit webformulier.

Wanneer u reeds bent ingeschreven als producent/importeur of als verwerker hoeft u niets te doen. U wordt vanzelf via de registratie gevraagd om uw rapportage uit te breiden met de hoeveelheden export voor hergebruik. Via het huidige rapportageformulier bent u gewend om deze gegevens als onderdeel van de pilot reeds aan het NWR te rapporteren.