Welkom bij het Nationaal (W)EEE Register

Het Nationaal (W)EEE Register (hierna: het register) is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Het register wordt gefinancierd door de producenten van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE). De opdrachtgever van het register is de overheid. Bij het register registeren en rapporteren producenten van EEE en verwerkers van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE). Of u producent of verwerker bent, staat hieronder toegelicht.
 

Ben ik een producent en moet ik mij registeren?

Ja, als producent van EEE moet u zich registreren. De definitie van een producent staat onder artikel 1.p van de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Webshops vallen ook onder deze definitie. Voor retailers en importeurs geldt de volgende vuistregel: Indien op de factuur van de leverancier van elektrische apparaten en energiezuinige lampen (EEE) een BTW-nultarief of een buitenlands BTW tarief staat, dan bent u de producent tenzij deze leverancier vrijwillig zijn verantwoordelijkheid heeft verlegd naar een Nederlands (rechts)persoon door een mandatering volgens artikel 21. Indien u reeds aangesloten bent bij een producentencollectief of een collectief inzamelsysteem dat hoeft u niets te doen: zij verzorgen de registratie en de rapportage voor u. Producenten die individueel hun verplichtingen uit de WEEE-Richtlijn invullen, kunnen zich registreren op de pagina voor producenten.

 

Ben ik een verwerker en moet ik mij registreren?

Ja, als verwerker of exporteur van WEEE moet u zich registreren. Een verwerker is een bedrijf dat afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (WEEE) in Nederland be- of verwerkt of voor verwerking naar het buitenland exporteert. Als exporterende handelaar bent u dus ook een verwerker die moet rapporteren over inzameling en (materiaal)hergebruik. WEEE dat door een individuele producent of een collectief inzamelsysteem in Nederland is ingezameld en bij u wordt verwerkt, hoeft niet gerapporteerd te worden: dat doet de producent of het collectieve inzamelsysteem. Ook voorraden elektronica (van producenten) die vernietigd worden, hoeven niet te worden gerapporteerd: deze zijn namelijk nooit op de markt gezet. Verwerkers kunnen zich registreren op de pagina voor verwerkers.

Wat kost registratie?

Voor verwerkers is de registratie gratis. De producenten dragen de kosten voor het Nationaal (W)EEE Register. Individueel geregistreerde producenten ontvangen een factuur van het Register van maximaal €200,- per jaar. Voor producenten die zich aangesloten hebben bij een collectief, worden de kosten gedragen en verrekend door het collectief.


Hier
staan meer veelgestelde vragen.Inloggen

Log hier in als producent, verwerker of collectief om uw registratie gegevens aan te passen. 

Om een login en wachtwoord aan te maken, registreert u zich via de pagina voor producenten of de pagina voor verwerkers

Invoering wijzigingen rapportagecategorieën (A)EEA

Vanaf 15 augustus 2018 zijn diverse wijzigingen in de Regeling AEEA van kracht geworden. Echter om de rapportage overzichtelijk en vergelijkbaar te houden is in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat de daarbij horende wijziging in rapportagecategorieën pas vanaf 1 januari 2019 zal worden gehanteerd.

In dit document wordt aangegeven in welke categorieën vanaf 1 januari 2019 gerapporteerd moet worden door producenten en verwerkers aan het Nationaal (W)EEE Register. Het document is afgestemd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.