Rapportage

Zie onder de resultaten over het jaar 2014, 2015 en 2016. Deze cijfers betreffen het totaal van de ingediende rapportages aan het register die de basis zijn geweest voor de rapportage aan de overheid. Onderaan kunt u de rapportages aan de overheid en de twee lijsten met rapporterende producenten en verwerkers downloaden. Onder de tabellen zijn een aantal termen toegelicht.

OVERZICHT RESULTATEN

 Incl. PV panelenExcl. PV panelen
  2014 [ton] 2015 [ton] 2016 [ton] 2014 [ton] 2015 [ton] 2016 [ton]
Op de markt gezet (EEE) 314.000 342.000 371.000 304.000 315.000 337.000
Ingezameld & verwerkt (WEEE) 142.000 145.000 155.000 142.000 145.000 155.000
INZAMELRESULTAAT n.v.t. n.v.t. 45% n.v.t. n.v.t. 48%

 

OP DE MARKT GEZET (EEE)

 EEE 2014 (ton)EEE 2015 (ton)EEE 2016 (ton)
Op de markt gezet individuele producenten 9.000 6.000 7.000
Op de markt gezet collectieve inzamelsystemen 305.000 336.000 364.000
Totaal 314.000 342.000 371.000

  

OP DE MARKT GEZET (EEE)

WEEE-categorie nr. en (W)EEE Register CategorieEEE
2014 [ton]
EEE
2015 [ton]
EEE
2016 [ton]
1 Grote apparaten - gekoeld huishoudelijk 43.400 44.200 45.200
1 Grote apparaten - gekoeld professioneel 3.100  3.400  4.700 
1 Grote apparaten - ongekoeld huishoudelijk 113.700  117.300  128.000 
1 Grote apparaten - ongekoeld professioneel 1.800 1.700 2.700
2 Kleine huishoudelijke apparaten 32.800 34.500 36.700
3 IT- en telecom apparatuur - beeldbuizen - - -
3 IT- en telecom apparatuur - flatpanels 6.900 6.700 7.900
3 IT- en telecom apparatuur - overig huishoudelijk 33.400 32.200 31.400
3 IT- en telecom apparatuur - overig professioneel 9.800 12.700 14.100
4 Consumentenapparatuur - beeldbuizen - - -
4 Consumentenapparatuur - flatpanels 13.700 11.200 11.200
4 Consumentenapparatuur - overig 10.300 11.100 11.700
4 Consumentenapparatuur - PV panelen 10.600 27.500 33.800
5 Verlichting - armaturen professioneel 7.900 11.200 10.800
5 Verlichting - energiezuinige lampen huishoudelijk 1.000 1.200 1.600
5 Verlichting - energiezuinige lampen professioneel 2.600 2.800 2.600
6 Elektr(on)isch gereedschap 14.800 14.700 17.100
7 Speelgoed, sport- en ontspanningsapparatuur 3.000 3.500 4.200
8 Medische hulpmiddelen 1.100 1.200 1.300
9 Meet- en controle-instrumenten 2.100 2.900 3.900
10 Automaten - gekoeld 400 500 500
10 Automaten - ongekoeld 1.800 2.200 1.900
Totaal 314.000 342.000 371.000

  

INGEZAMELD (WEEE)

 WEEE 2014 (ton)WEEE 2015 (ton)WEEE 2016 (ton)
Inzameling individuele producenten 1.900 1.700 2.000
Inzameling collectieve inzamelsystemen 116.700 120.500 130.200
Inzameling verwerkers 23.600 22.800 22.800
Totaal 142.000 145.000 155.000

 

VERWERKT (WEEE)

WEEE-categorie nr. en (W)EEE Register CategorieWEEE
2014 [ton]
WEEE
2015 [ton]
WEEE
2016 [ton]
1 Grote apparaten - gekoeld huishoudelijk 23.900 25.200 27.200
1 Grote apparaten - gekoeld professioneel 800  500  800 
1 Grote apparaten - ongekoeld huishoudelijk 39.500  41.000  48.200 
1 Grote apparaten - ongekoeld professioneel 300 400 100
2 Kleine huishoudelijke apparaten 11.600 13.000 13.400
3 IT- en telecom apparatuur - beeldbuizen 3.600 2.200 1.800
3 IT- en telecom apparatuur - flatpanels 1.200 1.300 1.500
3 IT- en telecom apparatuur - overig huishoudelijk 18.700 19.400 19.900
3 IT- en telecom apparatuur - overig professioneel 4.500 6.000 5.100
4 Consumentenapparatuur - beeldbuizen 18.100 16.000 13.800
4 Consumentenapparatuur - flatpanels 1.100 1.200 1.700
4 Consumentenapparatuur - overig 8.600 9.200 9.400
4 Consumentenapparatuur - PV panelen 0 0 100
5 Verlichting - armaturen professioneel 2.000 2.100 2.200
5 Verlichting - energiezuinige lampen huishoudelijk 100 100 100
5 Verlichting - energiezuinige lampen professioneel 1.600 1.600 1.700
6 Elektr(on)isch gereedschap 2.500 2.800 2.700
7 Speelgoed, sport- en ontspanningsapparatuur 500 900 1.000
8 Medische hulpmiddelen 400 700 300
9 Meet- en controle-instrumenten 500 500 2.400
10 Automaten - gekoeld 600 300 400
10 Automaten - ongekoeld 2.100 700 800
Totaal 142.000 145.000 155.000

 

VERWERKT (WEEE)

 WEEE 2014 (ton)WEEE 2015 (ton)WEEE 2016 (ton)
Verwerkt in Nederland 76% 78% 84%
Verwerkt in ander EU land 24% 22% 16%
Hergebruik 82% 82% 81%
Nuttige toepassing 97% 96% 96%

  

EEE op de Nederlandse markt gezette elektrische apparaten en energiezuinige lampen.
WEEE afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen uit Nederland.
Inzamelresultaat De hoeveelheid WEEE van jaar X gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid EEE van de jaren X, X-1 en X-2.
Collectief inzamelsysteem collectief van producenten van EEE dat de verantwoordelijkheid van de Regeling AEEA gezamenlijk invult door een inzamelsysteem als uitvoeringsorganisatie aan te wijzen.

Formele rapportage overheid 2016

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Resumerende rapportage overheid 2016

Klik hier voor de resumerende rapportage aan de overheid over het jaar 2016.

Lijst met producenten 2016

Klik hier voor het overzicht met producenten die hebben gerapporteerd over het jaar 2016.

Lijst met verwerkers 2016

Klik hier voor het overzicht met verwerkers die hebben gerapporteerd over het jaar 2016.

Formele rapportage overheid 2015

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (1e herziening) over het jaar 2015.

Formele rapportage overheid 2014

Klik hier voor de formele rapportage aan de overheid (2e herziening) over het jaar 2014.